Giỏ hàng của bạn có 0 sản phẩm

HẠT CÀ PHÊ ROBUSTA

0

ROBUSTA COFFEE BEAN VIETNAM ORIGIN

Name Of Goods Screen Moisture
(Max)
Foreign
Matter(Max)
Black &nBroken
Beans (Max)
Robusta coffee Grade 2 Screen 13 Minium 90% above screen 13 13.0% 1.0% 5.0%
Robusta coffee Grade 2 Screen 13 cleaned (dry washed) Minium 90% above screen 13 13.0% 0.2% 0.3%
Black (0.1%) & Broken (0.2%):    0.3% max
Robusta coffee Grade 1 Screen 16 Minium 90% above screen 16 12.5% 0.5% 2.0%
Robusta coffee Grade 1 Screen 16 cleaned(dry washed) Minium 90% above screen 16 12.5% 0.2% 0.3%
Black (0.1%) & Broken (0.2%):    0.3% max
Robusta coffee Grade 1 Screen 16, wet polished Minium 90% above screen 16 12.5% 0.1% 0.3%
Robusta coffee Grade 1 Screen 18 Minium 90% above screen 18 12.5% 0.5% 2.0%
Robusta coffee Grade 1 Screen 18 cleaned Minium 90% above screen 18 12.5% 0.2% 0.3%
Black (0.1%) & Broken (0.2%):    0.3% max
Robusta coffee Grade 1 Screen 18, wet polished Minium 90% above screen 18 12.5% 0.1% 0.3%

 

Mã: 02 Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

COFFEE BEAN

A/ ROBUSTA COFFEE BEAN VIETNAM ORIGIN

Name Of Goods Screen Moisture
(Max)
Foreign
Matter(Max)
Black &nBroken
Beans (Max)
Robusta coffee Grade 2 Screen 13 Minium 90% above screen 13 13.0% 1.0% 5.0%
Robusta coffee Grade 2 Screen 13 cleaned (dry washed) Minium 90% above screen 13 13.0% 0.2% 0.3%
Black (0.1%) & Broken (0.2%):    0.3% max
Robusta coffee Grade 1 Screen 16 Minium 90% above screen 16 12.5% 0.5% 2.0%
Robusta coffee Grade 1 Screen 16 cleaned(dry washed) Minium 90% above screen 16 12.5% 0.2% 0.3%
Black (0.1%) & Broken (0.2%):    0.3% max
Robusta coffee Grade 1 Screen 16, wet polished Minium 90% above screen 16 12.5% 0.1% 0.3%
Robusta coffee Grade 1 Screen 18 Minium 90% above screen 18 12.5% 0.5% 2.0%
Robusta coffee Grade 1 Screen 18 cleaned Minium 90% above screen 18 12.5% 0.2% 0.3%
Black (0.1%) & Broken (0.2%):    0.3% max
Robusta coffee Grade 1 Screen 18, wet polished Minium 90% above screen 18 12.5% 0.1% 0.3%

B/ARABICA COFFEE BEAN VIETNAM ORIGIN

Name Of Goods Screen Moisture
(Max)
Foreign
Matter(Max)
Black &nBroken
Beans (Max)
Arabica coffee Grade 2 Screen 13 Washed Minium 90% above screen 13 13.00% 1.00% 5.00%
Arabica coffee Grade 2 Screen 13 Unwashed Minium 90% above screen 13 13.00% 0.20% 0.30%
Arabica coffee Grade 1 Screen 16 Washed Minium 90% above screen 16 12.50% 0.50% 2.00%
Arabica coffee Grade 1 Screen 16 Unwashed Minium 90% above screen 16 12.50% 0.20% 0.30%
Arabica coffee Grade 1 Screen 18 Washed Minium 90% above screen 18 12.50% 0.50% 2.00%
Arabica coffee Grade 1 Screen 18 Unwashed Minium 90% above screen 18 12.50% 0.20% 0.30%

Packing: In new jute bag 60kgs/ bag ; 320 bag  = 19.2Mts per container 20 feed

Or In Bulk bag = 21Mts per container 20 feed

Minimun Order: 1×20’=19,2 MTS by jute bag or 21Mts by Bulk bag

C/ COFFEE ROASTED / POWDER COFFEE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “HẠT CÀ PHÊ ROBUSTA”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.